KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

1. GENEL TANIM


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.
Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM”) tarafından, Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 


2. VERİ SORUMLUSU


Kişisel verileriniz; Atatürk Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresinde merkez adresi bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 468950 ticaret sicil numaralı Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 


3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI


Yiğit AVM; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Yiğit AVM tarafından kişisel verileriniz, https://www.yigitalisveris.com.tr/ alan adlı internet sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz online alışverişlerinizde veya internet sitemizi ziyaretiniz esnasında başta üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetleri kapsamında tarafınız ile gerekli hallerde iletişime geçilmesi, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerin ifası ve tüm bu işleme sebepleri doğrultusunda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve üyelik işlemleriniz, internet sitemizi ziyaretleriniz veya online alışverişleriniz dolayısıyla işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.
Üyelik esnasında açık rızanız dahilinde paylaşmanız halinde cinsiyet bilgileriniz, ürün ve hizmetlerimiz kapsamında kampanyalar ve önerilerden sizleri faydalandırmak, istatistiki analizler oluşturmak ve ürün geliştirmeleri yapmak amacıyla Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Buna ek olarak, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://www.yigitalisveris.com.tr/ adresinde bulunan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel verileriniz, Yiğit AVM tarafından farklı yollardan elde edilebilir. Yiğit AVM şubelerine ürün satın almak amacıyla gelen müşterilerden, satış işleminin gerçekleştirilmesi esnasında Yiğit AVM’ye ait bir tablet verilerek e-devlet hesaplarına girmeleri istenir. Bu aşamada müşterinin e-devlet şifresine Yiğit AVM tarafından hiçbir şekilde erişilmesi mümkün değildir. Yiğit AVM tarafından yalnızca müşterilerin e-devlet hesaplarında yer alan , adli ve icra dava bilgileri, UYAP sistemindeki gizli dosyaları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu nezdindeki mobil, sabit, internet, kablo tv, uydu işletmecilerinden borç ve alacak sorgulama ve ödeme ile iade işlemleri, araç ve tapu bilgileri, SGK tescil ve hizmet dökümü ile işyeri unvan listesi, vergi borcu sorgulama ve ödeme bilgileri ile sahibi, ortağı, yetkilisi olduğu ticari işletme ve şirket bilgisi işlenmektedir. Ayrıca, Yiğit AVM’ye ait internet sitesinde gerçekleştirilen e-ticaret faaliyeti kapsamında da yine müşteri ve müşteri adaylarından e-devlet hesaplarına girmeleri istenmekte ve böylece belirtilen kişisel verilere erişilmektedir. Yiğit AVM tarafından işbu kişisel verilerin işlenmesi, ancak ve ancak müşterinin açık rıza vermesi ve açık rızaları ile e-devlet hesaplarına girmeleri halinde mümkün olacaktır. Yiğit AVM, açık rıza ile elde ettiği işbu kişisel verileri inceleyerek değerlendirecek ve müşterinin satış sözleşmesinden doğan ödeme yükümlülüğünü finansal yeterlilik bakımından tespit edecektir. 


Bunlarla birlikte sosyal medya platformları üzerinden ürünlere ilişkin bilgi talebinde bulunmanız esnasında paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

 

KİMLİK VERİSİ
Kimlik Verisine Ait Veriler   Veri Konusu Kişi Grubu     Verinin Elde Edilme Yöntemi   Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 1. Ad Soyad
 2. Cinsiyet
 3. Doğum Tarihi
 4. Doğum Yeri
 5. Anne-Baba Adı
 6. Medeni Hali
 7. TC Kimlik Numarası
 1. Üye / Müşteri Adayı
 2. Müşteri
Üyelik sözleşmesi veya mesafeli satış sözleşmesi akdedilmesi, üyelik formunun doldurulması vasıtasıyla kişilerin kendisinden temin edilmektedir.
 1. İlgili Kişi ile Akdedilen Üyelik Sözleşmesi Gereği Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 2. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. İlgili Kişinin Üyelik Kaydının Gerçekleştirilmesi
 4. Cinsiyet ve Doğum Tarihi Verisi Vasıtasıyla Analizlerin Yapılması
 5. İlgili Kişi ile Akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi Uyarınca Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 6. Satın Alınan Ürüne İlişkin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi
 7. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 9. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 11. Reklam / Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 12. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. Talep / Şikayetlerin Takibi
 14. Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 15. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 16. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 17. İlgili Kişinin Üyelik İçin Gereken Asgari Yaşı Sağladığının Doğrulanması
 18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 19. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 20. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 21. Müşteri Adayının Limitinin Belirlenmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
213 s. Vergi Usul Kanunu madde 230/3: Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirleri Usul ve Esasları madde 4/1: Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

 

 

İLETİŞİM VERİSİ
İletişim Verisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Adres
E-posta Adresi
Telefon Numarası
İş Adresi
Üye
Müşteri Adayı
Müşteri
Ziyaretçi
Üyelik sözleşmesi veya mesafeli satış sözleşmesi akdedilmesi, ürün satın alımı esnasında kişinin kendisinden, üyelik formunun doldurulması vasıtasıyla kişilerin kendisinden temin edilmektedir. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İlgili Kişinin İzni Halinde Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
İlgili Kişinin Üye Hesabı Şifresinin Unutması Halinde Yeni Şifrenin İletilmesi
Üyelik Hesabının Oluşturulması
Satın Alınan Ürüne İlişkin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi
Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilebilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Adayının Limitinin Belirlenmesi

 

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
213 s. Vergi Usul Kanunu madde 230/3: Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirleri Usul ve Esasları madde 4/1: Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

 

 

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ
Müşteri İşlem Verisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Sipariş Bilgisi
Talep Bilgisi
Fatura
Çağrı Merkezi Kayıtları
Müşteri
Müşteri Adayı
Mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi, ürün satışı sürecinde havale bildirim formunun doldurulması, iade talep edilmesi, çağrı merkezinin aranması vb. faaliyetler vasıtasıyla elde edilmektedir. Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilmesi
Siparişe Dair Gerekli İşlemlerin Yapılması
İlgili Kişinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Fatura Düzenlenmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 

 

 

 

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
IP Adresi Bilgileri
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Şifre Bilgisi
Çerez Kayıtları
Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
Üye
Müşteri Adayı
Müşteri
Ziyaretçi
Yiğit AVM’ye ait https://www.yigitalisveris.com.tr/ alan adlı internet sitesini ziyaretleri, üyelik sözleşmesi uyarınca gerçekleştirmiş olduğu üyelik işlemleri vb. faaliyetler vasıtasıyla kişilerin kendisinden elde edilmektedir. Çerez Kayıtları Vasıtasıyla İlgili Kişinin İnternet Sitesindeki Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 

 

FİNANS VERİSİ
Finans Verisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Hesap Bilgileri
Kart Bilgileri
Banka Bilgisi
Online Ödeme Kanalı ile elde edilen Veriler
Müşteri Mesafeli satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, havale bildirim formunun doldurulması, iade talep edilmesi, online kanallardan ödeme yapılması vb. faaliyetler vasıtasıyla kişinin kendisinden elde edilmektedir. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Online ödeme alınması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 

 

PAZARLAMA VERİSİ
Pazarlama Verisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Alışveriş Geçmişi Bilgileri
Çerez Kayıtları
Kampanya Çalışması İle Elde Edilen Bilgiler
Üye
Müşteri Adayı
Müşteri
Ziyaretçi
Mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi, internet sitesinde yer alan bülten alanının doldurulması vb. faaliyetler vasıtasıyla kişinin kendisinden elde edilmektedir. Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
İlgili Veriler Aracılığıyla Yapılan Analizler Doğrultusunda İlgili Kişilere Özelleştirilmiş Kampanyaların Sunulması
Diğer-AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Verisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Alışveriş Geçmişi Bilgileri
Çerez Kayıtları
Aile Bireyleri ad-soyad bilgisi
Senet teslimine ilişkin bilgiler
Ödeme bilgileri
Üye
Müşteri Adayı
Müşteri
Diğer-3.Kişiler
Mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi,ödeme alınması ve senet teslimi vb. faaliyetler vasıtasıyla kişinin kendisinden elde edilmektedir. Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Yiğit AVM tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ancak, mevcut durumda kişisel verilerinize; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, yalnızca Yiğit AVM nezdinde ilgili birim çalışanları tarafından erişilebilmekte, bunun haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişiye veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

 

KİMLİK VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Cinsiyet ve Doğum Tarihi Verisi Vasıtasıyla Analizlerin Yapılması
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İlgili Kişinin Üyelik İçin Gereken Asgari Yaşı Sağladığının Doğrulanması
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İLETİŞİM VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Tedarikçiler
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İlgili Kişinin İzni Halinde Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
İlgili Kişinin Üye Hesabı Şifresinin Unutması Halinde Yeni Şifrenin İletilmesi
Üyelik Hesabının Oluşturulması
Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilebilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Tedarikçiler
Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilmesi
Siparişe Dair Gerekli İşlemlerin Yapılması
İlgili Kişinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Çerez Kayıtları Vasıtasıyla İlgili Kişinin İnternet Sitesindeki Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

FİNANS VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

PAZARLAMA VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
İlgili Veriler Aracılığıyla Yapılan Analizler Doğrultusunda İlgili Kişilere Özelleştirilmiş Kampanyaların Sunulması
Diğer -AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz Yiğit AVM tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon ve SMS kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi KVKK Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstiklal Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] (KEP) adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

 

YİĞİT AVM TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ
Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM”), mağazalarından (“Mağaza”) ve www.yigitalisveris.com.tr adresli internet sitesi (“Site”) üzerinden, işbu yukarıda yer alan Aydınlatma Metni (“Hizmetler”) kapsamında, üye / müşteri adayı ve müşterilerden (“Siz”) kişisel veri ve iletişim bilgileri toplamaktadır. Bu metne onay vermeniz halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Yiğit AVM tarafından veyahut Yiğit AVM’nin iş ortakları tarafından, SMS ile veyahut SMS dışında sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz.
Bu metne onay vermeniz dahilinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. Metne onay vermemeniz Yiğit AVM tarafından sağlanan hizmetleri etkilemeyecektir. Üye / Müşteri Adayı ve Müşterilere iletişime geçilen her türlü elektronik iletişim kanalı içerisinde, onayı geri çekme yöntemi tanınacaktır. Bu yöntemi kullanarak tarafınızla ticari amaçla iletişime geçilmesini ücretsiz bir şekilde durdurabilirsiniz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR