YİĞİT ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İŞ ORTAKLARI-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

 

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “İş Ortakları ve Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM” veya “Şirket”)tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, İstiklal Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 468950 ticaret sicil numaralı Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aşağıda kategorisi belirtilen ve bunlarla sınırlı olmaksızın iş ilişkisi kapsamında Şirket ile ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları dahilinde sözleşmelerin kurulması ve bu sözleşmelerin devamında gerekli bilgi akışının sağlanması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi, ürün ya da siparişlerin teslimi, teknik destek ve hizmetin sunulması, sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, seyahat organizasyonlarının planlanması, tedarikçi ya da iş ortaklarının hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenmesi, tedarikçi ya da iş ortaklarına iş süreçlerinin yürütülebilmesi için teknik ekipman sağlanması, sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından işlenebilecektir.

Şirket; tedarikçi veya iş ortaklarının yetkili veya çalışanlara ait kişisel verilerini, doğrudan kendilerinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve kişilerin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, imza
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1. Akdedilen sözleşme ile elde edilmektedir.
2. İş Ortağı/Tedarikçi tarafından paylaşılmaktadır.
3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması, Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1. Akdedilen sözleşme ile elde edilmektedir.
2. İş Ortağı/Tedarikçi tarafından paylaşılmaktadır.
3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması, Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Finans Bilgisi
Banka hesap bilgileri, IBAN vb.
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1. Akdedilen sözleşme ile elde edilmektedir.
2. İş Ortağı/Tedarikçi tarafından paylaşılmaktadır.
3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekan Güvenliği
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanı Giriş-Çıkış Bilgileri
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
2.Giriş-Çıkış kayıtlarının tutulması şeklinde elde edilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Diğer – Çalışan Bilgisi
SGK Hizmet Dökümü, Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanı mesleki eğitim bilgileri, Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanı İSG eğitim bilgisi
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1.Tedarikçi/İş Ortağı’nın kendisinden elde edilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, sözleşmelerin kurulması ve bu sözleşmelerin devamında gerekli bilgi akışının sağlanması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi, ürün ya da siparişlerin teslimi, teknik destek ve hizmetin sunulması, sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, seyahat organizasyonlarının planlanması, tedarikçi ya da iş ortaklarının hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenmesi, tedarikçi ya da iş ortaklarına iş süreçlerinin yürütülebilmesi için teknik ekipman sağlanması, sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 3. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca açık rızanız dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirket fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının toplanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, https://www.yigitalisveris.com.tr/musteri-hizmetleri/kvkk-basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Atatürk Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak [email protected] KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR