YİĞİT ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TUR. SAN. VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
ÇALIŞAN VE ZİYARETÇİ ATEŞ ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Çalışan Ateş Ölçümüne İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel verileriniz, İstiklal Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 468950 ticaret sicil numaralı Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Şirket tarafından COVID- 19 virüs salgınına karşı gerekli tedbir faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında,

Çalışanlarımızdan ve ziyaretçilerimizden;

 Adı-Soyadı,
 Ateş ölçüm bilgisi,
 HES kodu bilgisi

Temin edilecek olup yukarıda yer alan bilgiler aşağıda belirtilmiş olan amaçlarla işlenebilecektir.

o COVID-19 virüs salgını ile ilgili olarak Şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması,
o COVID-19 virüsüne ilişkin belirtileri taşıyan kişilerin bilgilendirilmesi,
o COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yetkili kişi, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi,
o Kamu sağlığının korunması,
o İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
o İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
o Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
o Şirket ve çalışan güvenliğinin sağlanması,

 

 

3. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi


Şirket; aşağıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, sağlık personeli aracılığıyla yapılacak ateş ölçümü neticesinde veri sahibi Şirket çalışanlarının ve ziyaretçilerinin kendisinden temin etmektedir.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Ad-Soyad
Sağlık personeli ya da mağaza görevlisi tarafından yapılacak ateş ölçümü aracılığıyla kişinin kendisinden temin edilmektedir.
Sağlık Bilgisi
Ateş ölçüm bilgisi, HES Kodu bilgisi
Sağlık personeli ya da mağaza görevlisi tarafından yapılacak ateş ölçümü aracılığıyla ve doğrulamak amacıyla HES kodu bilgisi istenerek kişinin kendisinden temin edilmektedir.

 

 

 

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde sayılan amaçlar kapsamında, kamu sağlığının korunmasının sağlanması için ilgili kişilere, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Yiğit AVM tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Kamu sağlığının korunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak mağaza personeli tarafından yapılacak ateş ölçümü aracılığıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.yigitalisveris.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR